(Late) Capt. V. P. Sharma,
(Contact – Smt. Sushila Sharma)
9, Kazi Cottage,
Poddar Road,
Santa Cruz (West),
Mumbai – 400054,
(Maharashtra)
(Tel. No. 022-26118963, 26105816)

Sh. Arjun Bajaj,
30, Union Park, (opp. Hajam Saloon),
Pali Hill, Khar (West),
Mumbai – 400052,
(Maharashtra)
(Contact person: Deepak Nagpal)
(Tel. No. 09322865957)

Sh. Pradeep Sethi (Sunny Ji),
Guru Ishwar Mahadev Sthaan,
Anand Nagar,
Kurvande Road,
Lonavala,
(Maharashtra)
(Tel. No. 09004096649)

Sh. Pradeep Sethi (Sunny Ji),
Deep Jyoti Building,
18 / 39, Church Avenue,
Subway Road, Santa Cruz (West),
Opp. Sacred Heart Church,
Mumbai – 400054,
(Maharashtra)
(Tel. No. 022-26482881, 09004096649)

Sh. Hemant Desai,
Param Pujya Himgiri Guru Darbar,
Mrityunjay Ashutosh Mahadev Mandir,
Guru Vadi, Nandher Road,
Kankaradi, Dahanu Road,
Distt. Thane – 401602
(Maharashtra)
(Tel. No. 088-79502501)

(Late) Sh. ShreeKant Giri Punje,
(Contact – Smt. Sushma Giri Punje)
16, Pragati Colony,
Opp. Sai Mandir,
Nagpur – 15,
(Maharashtra)
(Tel No. 0712-2227351, 2252927, 09822942203)

(Late) Sh. Saboo Ji,
(Contact-Abhishek Sharma)
Plot No. 53, Amabazari layout
Near NIT Swimming Pool,
Ambazari
Nagpur,
(Maharashtra)
(Tel. No. 07057163190)