Sh. Roshan Lal Pruthi,
Himgiri Niwas,
110, Vinoba Basti,
Sri Ganga Nagar – 335001,
(Rajasthan)
(Tel. No. 0154-2477862, 09414246446)

Sh. Roshan Lal Pruthi,
Guru Dham,
3-E Chhoti, Shiv Nagar,
Street No. 8A,
Sri Ganga Nagar – 335001,
(Rajasthan)
Tel. Nos.
Roshan Lal Pruthi Mob. 09414246446
Gaurav Watts Mob. +91-8949548920
Surender Singhal Mob. +91-9414873076

(Late) Sh. Narinder Nath Bali / Sh. Ishwar Taneja,
Guru Kirpa,
B – 27, Ranjeet Nagar,
Bharatpur,
(Rajasthan)
(Tel. No. 05644-236016, 09414024007)